Obavijesti

Odluka o odabiru projekata i aktivnosti

Ovdje možete pogledati Odluku o odabiru projekata i aktivnostikoje će se (su)financirati  sukladno Programu usmjeravanja i rasporeda sredstava za poticanje održivog povratka na ppds kroz financijsku potporu jedinicama lokalne samouprave u 2018. i Javnom pozivu za nominiranje projekata i aktivnosti

Popis raspoloživih useljivih kuća i stanova i raspoloživih oštećenih kuća za stambeno zbrinjavanje za 2018. godinu

Popis raspoloživih useljivih kuća i stanova za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi davanjem u najam kuće ili stana u državnom vlasništvu za 2018. godinu.pdf Popis raspoloživih oštećenih kuća za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi davanjem u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu i dodjelom građevnog materijala za 2018. godinu.pdf   […]

OBJAVLJENE IZVRŠNE LISTE PRVENSTVA KORISNIKA STAMBENOG ZBRINJAVANJA ZA 2018. GODINU

Sukladno članku 12.a stavku 5 Zakona o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“, br. 86/08, 57/11, 51A/13,148/13, 76/14, 147/14 i 18/15) uredi državne uprave u županijama kao prvostupanjska tijela, utvrdili su izvršne liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi, za tekuću 2018. godinu. Liste prvenstva objavljene su i dostupne na internetskim stranicama i oglasnim pločama ureda državne uprave u […]

PROGRAM Usmjeravanja i rasporeda sredstava za poticanje održivog povratka na područja posebne državne skrbi kroz financijsku potporu jedinicama lokalne samouprave u 2018. godini

Ovdje možete pogledati PROGRAM Usmjeravanja i rasporeda sredstava za poticanje održivog povratka na područja posebne državne skrbi kroz financijsku potporu jedinicama lokalne samouprave u 2018. godini.

Stranica 1 od 1512345...10...Posljednja »

Kategorije članaka

gov.hr
savjetovanja