Samostalna služba za unutarnju reviziju

Ustrojstvo

Propisi iz djelokruga rada

Interni dokumenti iz djelokruga rada

 • Strateški plan unutarnje revizije za 2018.-2020. godinu, KLASA: 470-01/18-01/01, URBROJ: 510-07/1-18-1 od 22. siječnja 2018. godine
 • Godišnji plan rada unutarnje revizije za 2018. godinu,  KLASA: 470-01/18-01/03, URBROJ: 510-07/1-18-1 od 22. siječnja 2018. godine
 • Izmjene i dopune Godišnjeg plan rada unutarnje revizije za 2017. godinu,  KLASA: 470-01/17-01/03, URBROJ: 510-07/1-17-02 od 24. srpnja 2017. godine
 • Interni Pravilnik o unutarnjoj reviziji SDUOSZ, KLASA: 470-06/17-01/08, URBROJ: 558-07/1-17-01   od 10. srpnja  2017. godine
 • Interna uputa  - arhiviranja i čuvanja dokumentacije unutarnje revizije SDUOSZ, od 17. srpnja 2017. godine
 • Program osiguranja kvalitete i   unaprjeđenja aktivnosti unutarnje revizije SDUOSZ, od 24. srpnja 2017. godine

Drugi propisi

 • Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru (NN br. 42/16)
 • Etički kodeks državnih službenika (NN br. 40/1113/12)
 • Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN br. 70/12)
 • Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti  i izvještaja o primjerni  fiskalnih pravila (NN br. 78/11106/12130/1319/15)
 • Naputak o stalnom stručnom usavršavanju unutarnjih revizora za javni sektor (NN br. 24/16)
 • Pravilnik o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor (NN br. 108/15)