Bagatelna nabava – Arhiva

Poziv na dostavu ponuda za nabavu vatrozida (Firewall) s ugradnjom i održavanjem na 12 mjeseci za potrebe Naručitelja.
Evidencijski broj nabave: I-A-A-85/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova za 9 višestambenih objekata na području Vukovara, Vukovarsko – srijemska županija.
Evidencijski broj nabave: I-C-S-83/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Poziv na dostavu ponuda za izvođenje radova izgradnje jedne obiteljske kuće, po programu obnove ratom oštećenih kuća 4-6 stupnja oštećenja za korisnika na području Ličko – senjske županije.
Evidencijski broj nabave : I-G-K-81/15
Rok za dostavu ponude : rok istekao.

Poziv na dostavu ponuda za izvođenje radova izgradnje jedne obiteljske kuće, po programu obnove ratom oštećenih kuća 4-6 stupnja oštećenja za korisnika na području Ličko – senjske županije.
Evidencijski broj nabave : I-G-K-81/15
Rok za dostavu ponude : rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za izvođenje radova 1-4 etape na sanaciji jedne (1) ratom oštećene obiteljske kuće IV, V i VI stupnja oštećenja za korisnika obnove na području Ćilipa, Dubrovačko – neretvanska županija.
Evidencijski broj nabave: I-G-K-75/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za izvođenje radova izgradnje jedne obiteljske kuće, po Programu obnove ratom oštećenih kuća 4-6 stupnja oštećenja, za korisnika stambenog zbrinjavanja na području Benkovca, Zadarska županija.
Evidencijski broj nabave: I-G-K-65/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za izvođenje radova 1-4 etape na sanaciji jedne (1) ratom oštećene obiteljske kuće IV, V i VI stupnja oštećenja za korisnika obnove na području Ćilipa, Dubrovačko – neretvanska županija.
Evidencijski broj nabave: I-G-K-72/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za usluge stručnog nadzora nad isporukom građevinskog i instalaterskog materijala te sanitarne opreme te gradnjom 70 obiteljskih kuća na području Bjelovarsko – bilogorske, Sisačko – moslavačke, Karlovačke i Ličko – senjske županije.
Evidencijski broj nabave : I-K-KM-70/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za usluge stručnog nadzora građenja nad radovima rekonstrukcije stambene zgrade u Petrinji, Vladimira Nazora 3, te izrada elaborata za etažiranje navedenog višestambenog objekta, Sisačko – moslavačka županija.
Evidencijski broj nabave : I-K-S-69/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Poziv na dostavu ponuda za izvođenje radova izgradnje jedne obiteljske kuće, po programu obnove ratom oštećenih kuća 4-6 stupnja oštećenja za korisnika na području Ličko – senjske županije.
Evidencijski broj nabave : I-G-K-64/15
Rok za dostavu ponude : rok istekao.

Poziv na dostavu ponuda za usluge nadogradnje aplikacije ROSZ.
Evidencijski broj nabave : I-C-UK-68/15
Rok za dostavu ponude : rok istekao.

Poziv na dostavu ponuda za usluge održavanja, administracije, nadzora te izrade sigurnosnih kopija podataka kao i cjelokupnog sustava servera HP-UX/RECITAL(Apolon).
Evidencijski broj nabave : I-C-UK-67/15
Rok za dostavu ponude : rok istekao.

Poziv na dostavu ponuda za izvođenje radova popravka i sanacije 3 pojedinačne devastirane stambene jedinice na području Osječko – baranjske županije.
Evidencijski broj nabave: I-G-H-63/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za izvođenje radova izgradnje jedne (1) obiteljske kuće, po Programu organizirane ugradnje građevinskog materijala – E4, za korisnika stambenog zbrinjavanja na području Zadarske županije.
Evidencijski broj nabave : I-G-K-60/15
Rok za dostavu ponude : rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za izvođenje radova izgradnje jedne (1) obiteljske kuće, po Programu organizirane ugradnje građevinskog materijala – E4, za korisnika stambenog zbrinjavanja na području Ličko – senjske županije.
Evidencijski broj nabave : I-G-K-61/15
Rok za dostavu ponude : rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za izvođenje radova izgradnje dvije (2) obiteljske kuće, po Programu organizirane ugradnje građevinskog materijala – E4, za korisnika stambenog zbrinjavanja na području Sisačko – moslavačke županije.
Evidencijski broj nabave : I-G-K-62/15
Rok za dostavu ponude : rok istekao.

Poziv na dostavu ponuda za usluge sudskog vještačenja građevinskih knjiga i izvedenog stanja radova na VSO u Vukovaru, B. Zadre 23-29, 43-49, 51-57, 59-65, 67-73, 75-81, 83-89, Vukovarsko srijemska županija.
Evidencijski broj nabave : I-C-S-56/15
Rok za dostavu ponude : rok istekao.

Poziv na dostavu ponuda za usluge izrade projekta sanacije sa tender troškovnicima krovova stambenih objekata u Gvozdu i Dvoru.
Evidencijski broj nabave: I-P-S-50/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za nabavu izvođenja radova uklanjanja stambenog objekta u Opatovcu, Frankopanska 14 k.č.br. 141, k.o. Opatovac.
Evidencijski broj nabave : I-G-UT-55/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za usluge stručnog nadzora nad isporukom građevinskog i instalaterskog materijala, sanitarne opreme te gradnjom 50 obiteljskih kuća na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske – Vukovarsko-srijemska županija.
Evidencijski broj nabave: I-K-KM-57/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za usluge stručnog nadzora građenja nad radovima otklanjanja nedostataka i dovršetka građenja višestambene građevine u Petrinji, Franje Ogulinca Selje bb te izrada elaborata za etažiranje navedenog višestambenog objekta, Sisačko – moslavačka županija.
Evidencijski broj nabave: I-K-S-43/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za usluge redovnog servisa i održavanja 18 službenih vozila.
Evidencijski broj nabave: I-C-U-49/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za usluge stručnog nadzora građenja nad radovima rekonstrukcije stambene zgrade u Petrinji, Vladimira Nazora 3 te izrada elaborata za etažiranje navedenog višestambenog objekta, Sisačko – moslavačka županija.
Evidencijski broj nabave: I-K-S-44/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za nabavu izvođenja radova izgradnje dvije (2) obiteljske kuće, po Programu organizirane ugradnje građevinskog materijala – E4 za korisnike stambenog zbrinjavanja na području Šibensko – kninske županije.
Evidencijski broj nabave: I-G-K-45/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za izvođenje radova izgradnje jedne (1) obiteljske kuće, po Programu organizirane ugradnje građevinskog materijala – E4, za korisnika stambenog zbrinjavanja na području Ličko – senjske županije.
Evidencijski broj nabave: I-G-K-46/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za izvođenje radova izgradnje jedne (1) obiteljske kuće, po Programu organizirane ugradnje građevinskog materijala – E4, za korisnika stambenog zbrinjavanja na području Zadarske županije.
Evidencijski broj nabave: I-G-K-47/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za izvođenje radova izgradnje dvije (2) obiteljske kuće, po Programu organizirane ugradnje građevinskog materijala – E4, za korisnika stambenog zbrinjavanja na području Sisačko – moslavačke županije.
Evidencijski broj nabave : I-G-K-48/15
Rok za dostavu ponude : rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za nabavu informatičke opreme.
Evidencijski broj nabave: I-A-A-40/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za geodetske usluge za objekte na području Karlovačke županije.
Evidencijski broj nabave: I-E-GU-41/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Kategorije članaka

RHP
gov.hr
savjetovanja
gov.hr gov.hr

The 4th meeting of the Steering Committee of
the Regional Housing Programme held in Zagreb